Speed 360 sastoji se od niza zabavnih aktivnosti i kombinacije interaktivnih zadataka!

Team building Histrost 360 sastoji se od niza zabavnih aktivnosti i kombinacije interaktivnih zadataka.

Igra je aktivnost koja probija led i odlična je zabava za grupe u kojima se sudionici ne poznaju tako dobro.

Kratko o programu

Lokacija? U principu, program se održava u kongresnoj dvorani ili u baru, a preporučuju se okrugli stolovi

Za koga? Preporučujemo team building kao aktivnost “probijanja leda” gdje želimo da se sudionici što prije upoznaju

Koliko dugo? Trajanje team buildinga je do jedan sat, maksimalno se može produžiti do 1,5 h (ovisno o veličini grupe)

Za koji broj osoba? Program je namijenjen za 30 do 100 osoba, polaznici su podijeljeni u grupe od 6 do 10 osoba

Važno je da na raspolaganju mora biti dovoljno veliki prostor za izvođenje programa i po mogućnosti veliki broj okruglih stolova

Galerija: